• 601-590-647
 • biuro@adwokatpastwa.pl

Skutecznie zajmujemy się sprawami rodzinnymi

Zdajemy sobie sprawę jak szczególnie ważne są dla każdego sprawy związane z rodziną. Nasz zespół oferuje pełne wsparcie na każdym etapie załatwienia sprawy. Spośród głównych zadań Kancelarii Adwokackiej Adwokat Justyna Pastwa w Gdyni wymienić możemy:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • sądowy podział majątku małżeńskiego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalanie i zmiana kontaktów z dziećmi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • zmiana imienia i nazwiska
 • ustalenie opieki i rodziny zastępczej
 • przysposobienie dziecka
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy majątkowe dziecka
 • czyny karalne nieletnich
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • ustalenie opiekuna lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej
 • sprawy dotyczące zasadności przyjęcia do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Zawsze proponujemy najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów.