Sprawy karne

Sprawy karne

Sprawy karne

Zespół Kancelarii Adwokackiej w Gdyni reprezentuje klientów w sprawach karnych w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Nasi doświadczeni adwokaci oferują pomoc w następującym zakresie:

  • zatrzymanie
  • tymczasowe aresztowanie
  • odroczenie wykonania kary
  • wyrok łączny
  • obrona we wszystkich sprawach karnych
  • obrona w sprawach o wykroczenie
  • obrona nieletnich w sprawach o czyny karalne
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • sporządzenie kasacji do Sądu Najwyższego
  • sporządzenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do osobistej wizyty w naszym biurze w Gdyni lub do kontaktu za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej. Gwarantujemy solidne, rzetelne i profesjonalne wsparcie.