• biuro@adwokatpastwa.pl

Usługi

Usługi

Kancelaria Adwokacka w Gdyni – Zakres usług naszego zespołu

Nasza kancelaria prowadzi działalność z zakresu:
 • udzielania porad i konsultacji prawnych dopasowanych do potrzeb klienta
 • sporządzania pism oraz opinii prawnych
 • przygotowywania umów cywilnoprawnych
 • sporządzania pism przygotowawczych oraz sądowych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi podmiotami
 • reprezentowania klienta w sporach z dłużnikami lub z wierzycielami
 • reprezentowania klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
Nasz zespół zajmuje się przede wszystkim sprawami dotyczącymi:
 • spadków (nabycia oraz podziału, zachowki, unieważnienia testamentu) oraz darowizn
 • rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału majątku, władzy rodzicielskiej
 • odszkodowań
 • umów cywilnoprawnych (najmu, dzierżawy, agencyjne, zlecenia, umowy o dzieło, kupna i sprzedaży)
 • spraw pracowniczych
 • spraw karnych

Nie są to jedyne sprawy jakie wchodzą w zakres działalności naszej kancelarii, dlatego jeśli nie znaleźli Państwo na powyższej liście odpowiedniej kategorii – zapraszamy do kontaktu, dzięki czemu będziemy mogli przeanalizować daną sprawę i oszacować realne możliwości działania.

Kancelaria Adwokacka w Gdyni - Zakres usług naszego zespołu